Portuguese News Icon

Portuguese News

64564.5 MB5
Ứng dụng tin cậy
In-app purchases with AppCoins

Mô tả của Portuguese News

Benefit Success gets you the best news & Transcriptions in Portuguese Language.

The app includes:

- Transcriptions to Portuguese.
- Clipping of the most important Portuguese Newspapers.
- News Information: Text, images & Videos.
- Premium Access for Premium News.
- Know the best of Sports, Economics, Technology, Weather, Politics, Media, Magazines, Government & Regional News.
Lợi ích thành công được bạn những tin tức tốt nhất & Chuyển soạn trong Ngôn ngữ Bồ Đào Nha.

Các ứng dụng bao gồm:

- Chuyển soạn cho Bồ Đào Nha.
- Clipping của Báo chí Bồ Đào Nha quan trọng nhất.
- Tin tức Thông tin: Văn bản, hình ảnh & Video.
- Premium truy cập cho Premium News.
- Biết tốt nhất của thể thao, Kinh tế, Công nghệ, Thời tiết, chính trị, truyền thông, Tạp chí, Chính phủ và khu vực News.

Đọc thêm

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide

5
0
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Đánh giá của người dùng

Portuguese News - Thông tin APK

Phiên bản APK
1.0.5c
Khả năng tương thích với Android
Android 4.0.3 - 4.0.4+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên
Dobsware
Chính sách riêng tư
http://presspower.pt/FAQ.aspx
Giấy phép
21
Thông tin chi tiết